Baharın müjdecisi olan cemre diye adlandırılan bu sıfatlar, farklı tarihlerde ve üç aşamalıdır. Sırasıyla ilk cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre de toprağa düşmektedir. Her yıl farklı tarihlerde düşen bu cemreler, şubat ayı sonlarında başlayıp, mart ayı başlarında bitmektedir. Her cemre arası da yaklaşık olarak bir haftadır.

Orta Asya ve Türk Kültürü’nün egemen olduğu topraklarda, bu tarihlere inanış oldukça fazladır. Nevruz diye adlandırılan Bahar Bayramları da bu tarihlere göre ayarlanmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Türk Kavimleri, hava tahminlerini ve ekim yapılacak zamanları bu şekilde ayarlamışlardır. Bu tarihler, atadan gelme, doğruluğu denenmiş tecrübelere dayanmaktadır.

Cemrenin Türk Kültürü’ndeki Yeri ve Önemi

Cemrenin Türk Kültürü’nde ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Kor ateş manasına gelen ismin kökeni de Türkçe olmayıp, Arapçadır. Bu bilgi ışığında cemrenin tüm Asya’da bilindiği gerçeği de çıkmaktadır. Havaların ısınması, kor ateşin başlangıcı olarak tasvir edilmiştir. İnanışa göre, cemrenin düştüğü yer ısınmaktadır. İlk havaya düştüğünde hava ısınmaya başlamakta, ardından ise su ve toprak ısınmaktadır.

Ağaçların çiçeklenmesi, tomurcuklanması, kısaca tabiatın uyanması, üçüncü cemreden sonra olmaktadır. Orta Asya Kültürü’nden gelen bu inanış, Osmanlı’da da yerini bulmuştur. Baharın müjdecisi olan cemreler için, çok sayıda şiirler yazılmıştır. Anadolu’da bazı bölgeler halen bu inanışı canlı tutarak, baharı şenliklerle kutlarlar. Bu kutlamalarda Şaman Kültürü’nün de izlerini görmek mümkündür.

Cemre Düşmesinin İnsan Hayatındaki Yeri

Cemre düşmesinin insan hayatındaki en önemli yeri, elbette baharın gelmesi ile birlikte yaşama sevincinin artmasıdır. Baharın gelişi, günlerin uzaması, insan psikolojisi üzerinde de olumlu etkiler gösterecektir. Bu bakımdan düşünüldüğünde cemre anlamı, ılık bahar aylarının da müjdecisi olarak söylenebilir.

Ağaçların çiçeklenmesi ve dolaylı olarak havadaki oksijenin artması, insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkiler gösterecektir. Tarım kültürünün egemen olduğu Asya Topraklarında bu husus, son derece önemlidir. Dikilecek ağaçlar ve ekilecek tohumlar için cemre tarihleri son derece önem taşımaktadır. Günümüzde ise, güzel bir hatırlatma olarak saatli maarif takvimlerinde cemre tarihlerini görmek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir